El cervell dels músics

A KBMúsics ja tenim clars els beneficis de la Música en general, i de tocar un instrument en particular, però sempre és interessant que les apreciacions, es puguin demostrar amb evidències científiques.

Practicar un instrument millora les habilitats del llenguatge, la memòria i la inteligència especial (que és la capacitat per percebre de forma detallada el món, i formar imatges mentals dels objectes) a més de millorar l’estat anímic dels intèrprets aportant-los seguretat i autoestima (1).

A KBMúsics, a més, hem fet una aposta decidida per la participació en Conjunts Instrumentals, millorant altres habilitats com el treball en equip, la paciència, el col·laboracionisme, etc.

Doncs si no ho tenieu clar, ja ho sabeu, a tocar un instrument que els beneficis ja han estat demostrats científicament.

 

(1) Font: http://www.musicaantigua.com/los-beneficios-de-tocar-un-instrumento-sorprendente/